Leden u Ježečků

V prvním lednovém týdnu jsme se opět sešli ve školce a plní dojmů si vyprávěli své zážitky z Vánoc.

Přiblížili jsme si svátek Tří králů a celý týden byl zakončen oslavou. 

V dalších lednových dnech jsme hravou formou poznávali zvířata domácí, ze zoo, volně žijící i ptáčky.