Laboratorní práce z fyziky

V laboratorním cvičení jsme se seznámili s pojmem rozpustnost pevných látek v kapalině. Pozorovali jsme rychlost rozpouštění soli ve studené a teplé vodě. Kádinku a Petriho misku se slaným roztokem jsme nechali stát na okně a pozorujeme volnou krystalizaci.