Kubálkova plaketa 2024

Jako každoročně chceme ty z žáků, učitelů, rodičů, zástupců obce a široké veřejnosti, kteří se v uplynulém období mimořádně zasloužili o dobré jméno naší školy, ocenit Čestnou plaketou prof. Josefa Kubálka.
Ta bude tradičně předána na závěrečné školní slavnosti. 
Těšíme se na vaše návrhy a podněty, které zasílejte na adresu vedení školy do 3. 5. 2024.