Jsme skvělí záchranáři

Můžeme s hrdostí všem oznámit, že jsme opravdu schopní a spolehliví záchranáři. Díky praktickému nácviku poskytování první pomoci, včetně resuscitace, jsme si prověřili vlastní schopnosti rychlého rozhodování a správného jednání. Jsme na sebe právem pyšní. Více „fotodůkazů“ najdete v naší třídní galerii.