Filmový festival Jeden svět

Využili jsme nabídku, abychom se zúčastnili školní projekce festivalu Jeden svět. Zhlédli jsme tři dokumentární filmy a následně o nich diskutovali. Témata byla různorodá, ale všechna nám ukazovala, jak je důležitá tolerance v mezilidských vztazích. Nejvíce nás asi zaujal příběh dívky se zdravotním handicapem, nikdo z nás dodnes nevěděl, co je Wolframův syndrom a jak člověka omezuje.