Dubnové téma – dopravní prostředky.

V dubnu jsme si povídali o dopravě, bezpečnosti v silničním provozu a záchranářích. A také jsme v kruhu navrhli, že si dopravní prostředky vyrobíme a zároveň zrecyklujeme obalový  ( i jiný) materiál.

Moc nás bavilo vymýšlet a stříhat a lepit a…….:-):-):-)