Den profíků – údržbář

V rámci celoškolního projektu „Učíme se od profíků“ jsme měli besedu s údržbářem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a mohli jsme si vyzkoušet různé dovednosti.