ČŠI – shrnutí z inspekce v červnu 2022

img

 

V polovině června minulého školního roku nás po sedmi letech navštívila ČŠI (Česká školní inspekce) a provedla pravidelnou hloubkovou kontrolu. Termín na konci školního roku byl pro všechny zúčastněné náročný, ale obstáli jsme se ctí.

Potěšilo nás, že inspekce shledala v naší škole vše v pořádku a že vyzdvihla jako silné stránky naší školy ty skutečnosti, které tak vnímáme i my ve škole:

  • klima školy podporující vzdělávání dětí a žáků a spolupráce pedagogů,
  • podnětné materiální vybavení a program Začít spolu v MŠ, aktivní účasti dítěte,
  • využívání širokého spektra vzdělávacích strategií, efektivních forem a metod vzdělávání podporující pozitivní vztah dětí a žáků k učení,
  • změna způsobu hodnocení žáků ZŠ,  
  • propracovaný systém školního poradenského pracoviště a efektivní identifikace žáků s potřebou podpůrných opatření včetně nastavovaného systému podpory nadaných žáků,
  • efektivní komunikace se zákonnými zástupci,
  • zapojení pedagogů do řízení školy. 

 Dostali jsme několik podnětů k dalšímu růstu naší školy. Patří k nim tyto:

  • zlepšení prostorových podmínek školy a v souvislosti s tím zlepšování materiální podmínek.
  • V ZŠ ještě více využívat různých informačních zdrojů, individualizovat a diferencovat zadávání práce žákům,
  • v mateřské škole rozložit nadstandardní aktivity do více dní.