Čestná plaketa prof. Josefa Kubálka

Všenorská škola uděluje plaketu

Již jedenáct let nese škola ve Všenorech ve svém názvu jméno Josefa Kubálka. Významný český pedagog (1876–1968), profesor učitelského ústavu, autor dlouhé řady odborných publikací a učebnic včetně známých slabikářů, ve Všenorech několik desetiletí žil.

Všenorští od počátku nechtěli, aby se jméno v názvu stalo mrtvou literou, ale inspirací pro aktivní školní práci, která zároveň uvede Kubálkovo dílo do souvislostí moderní doby. Za desetiletí se opravdu podařilo oživit Kubálkovo jméno mnoha originálními školními projekty, společenskými akcemi, kontakty se zajímavými lidmi i místy.

A protože úspěchy nepřicházejí samy, ale jsou podloženy prací, pevnou vůlí, obětavostí a snahou prospět, uděluje každoročně všenorská škola

Čestnou plaketu prof. Josefa Kubálka.

Důstojnou materiální podobu jí dal všenorský výtvarník Jan Maget a získat ji může ten z žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, kdo mimořádným způsobem škole pomohl nebo se zasloužil o její dobré jméno.

Kritéria jsou náročná a při závěrečné školní slavnosti je pro každého velkou ctí plaketu převzít. Je mimořádná doba a ta nabízí nebývalý prostor pro mimořádné činy. Neznáte někoho, kdo by si plaketu zasloužil? Čekáme i na vaše návrhy.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory

Čestná plaketa prof. Josefa Kubálka

O škole

Čestná plaketa prof. Josefa Kubálka

Naše škola nese ve svém názvu jméno významné osobnosti české pedagogiky. Josef Kubálek (1876 – 1968) zanechal svým teoretickým dílem i dlouhou řadou učebnic a pomůcek zaměřených především na elementární vzdělávání, nesmazatelnou stopu v dějinách našeho školství. Jeho odkaz bychom chtěli i nadále rozvíjet především tím, že budeme zvyšovat úroveň všenorské školy ve všech směrech. K tomu by mělo pomáhat i ocenění těch žáků, učitelů i dalších příznivců a podporovatelů, kteří se o to nejvíce zaslouží.

Kritéria pro udělování Čestné plakety prof. Josefa Kubálka

 1. Čestná plaketa prof. Josefa Kubálka je ocenění udělované Základní školou a mateřskou školou Josefa Kubálka Všenory.
 2. Čestnou plaketu prof. Josefa Kubálka tvoří keramická plaketa a pamětní list z dílny Jana Mageta.
 3. Při udělování plakety se přihlíží především k období uplynulého školního roku, lze ji udělit i s přihlédnutím k delšímu časovému období.
 4. Počet ocenění v jednom školním roce není stanoven, je také možno plaketu neudělit.
 5. Plaketa je udělována především žákům a učitelům všenorské školy, z veřejnosti pak rodičům a příznivcům školy.
 6. Plaketu uděluje ředitel školy se souhlasem pedagogické rady.
 7. Návrh na udělení plakety mohou podat jak žáci a pracovníci školy, tak zainteresovaná veřejnost.
 8. Udělení Čestné plakety prof. Josefa Kubálka žákům školy Všenory je spojeno s materiální odměnou ve formě poukázky k volnému odběru zboží.

Plaketu lze udělit

 1. za mimořádný čin na poli práce, učení (umístění v soutěžích), pomoci druhým,
 2. za dlouhodobě vynikající výsledky práce,
 3. za významné zviditelnění dobrého jména školy na veřejnosti,
 4. za významnou materiální či morální pomoc škole,
 5. za významnou práci v poznání a propagaci díla prof. Josefa Kubálka.

Ve Všenorech 26. 3. 2014

Mgr. Renáta Bartoníčková,ředitelka školy

Dokumentární záznam o prof. Josefu Kubálkovi

Nositelé Čestné plakety prof. Josefa Kubálka

 • 2012
  • KATEŘINA KRÁLOVÁ, ŽÁKYNĚ 7. TŘÍDY, AUTORKA NÁVRHU LOGA ŠKOLY
 • 2014
  • ING. ZDENĚK SEIDLER, STAROSTA
  • SIMONA KREUZIGOVÁ, ŠKOLNÍ JÍDELNA
  • RADKA NÁCOVSKÁ, ŠKOLNÍ JÍDELNA
  • NIKOLA GROULÍKOVÁ, ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY
  • TEREZA STARÁ, ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY
  • VALENTÝNA KREUZIGOVÁ, ŽÁKYNĚ 8. TŘÍDY
 • 2015
  • MGR. RENÁTA BARTONÍČKOVÁ, ŘEDITELKA ŠKOLY
  • MGR. ZUZANA VALEŠOVÁ, UČITELKA
  • LUCIE KOLDÍNSKÁ, UČITELKA, EMERITNÍ ŘEDITELKA MŠ
 • 2016
  • SDRUŽENÍ RODIČŮ při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
  • DANA KREJČÍŘOVÁ, vedoucí učitelka MŠ
  • VENDULA RADOVÁ, vedoucí vychovatelka školní družiny
  • MGR. ALENA HECKELOVÁ, zástupkyně ředitelky školy
 • 2017
  • Bc. HELENA KOMBERCOVÁ, učitelka
  • JAKUB SAMEK, žák 9. třídy
  • DRUŽSTVO HÁZENKÁŘŮ 4. – 9. třídy
 • 2018
  • ANTONÍN JIŘÍ MATOUŠEK,žák 5. třídy
 • 2019
  • Cena nebyla udělena