Čestná plaketa J. Kubálka

Všenorská škola opět uděluje plaketu

Již dvanáct let nese škola ve Všenorech ve svém názvu jméno Josefa Kubálka. Významný český pedagog (1876–1968), profesor učitelského ústavu, autor dlouhé řady odborných publikací a učebnic včetně známých slabikářů, ve Všenorech několik desetiletí žil.

Všenorští od počátku nechtěli, aby se jméno v názvu stalo mrtvou literou, ale inspirací pro aktivní školní práci, která zároveň uvede Kubálkovo dílo do souvislostí moderní doby. Za desetiletí se opravdu podařilo oživit Kubálkovo jméno mnoha originálními školními projekty, společenskými akcemi, kontakty se zajímavými lidmi i místy. Všenorská škola může být na čestný název hrdá a Josef Kubálek, kdyby školu dnes viděl, by jistě svůj přísný profesorský pohled zaměnil za spokojený úsměv.

A protože úspěchy nepřicházejí samy, ale jsou podloženy prací, pevnou vůlí, obětavostí a snahou prospět, uděluje každoročně všenorská škola

Čestnou plaketu prof. Josefa Kubálka.

Důstojnou materiální podobu jí dal všenorský výtvarník Jan Maget a získat ji může ten z žáků, učitelů, rodičů a přátel školy, kdo mimořádným způsobem škole pomohl nebo se zasloužil o její dobré jméno.

Kritéria jsou náročná a při závěrečné školní slavnosti je pro každého velkou ctí plaketu převzít. Je mimořádná doba a ta nabízí nebývalý prostor pro mimořádné činy.

     Neznáte někoho, kdo by si plaketu zasloužil? Čekáme na vaše návrhy, které zasílejte vedení školy do 2. května 2023.

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory