Budova 2. stupně byla otevřena pro veřejnost

Po dokončení rekonstrukce školní budovy se žáci 2. stupně přestěhovali zpět. Druhé pololetí zahájili již v novém. O pár dní později, v úterý 13.2., se ve škole konal den otevřených dveří. Školu navštívili rodiče, přátelé školy a bývalí žáci, kteří nyní studují střední školu. Nově zrekonstruovanou budovu obdivovali také pamětníci, kteří zde zavzpomínali na svá školní léta. Návštěvníky provázeli budovou současní žáci a učitelé. Příchozí zhlédli krátký film, ve kterém viděli, jak vypadala škola dříve. Také měli možnost podívat se na fotografie ze stěhování a z výuky ve ztížených podmínkách a vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí pořízenou z peněz ze zábavného benefičního odpoledne.

KODAK Digital Still Camera