1.9. Zahájení školního roku

Slavností zahájení školního roku 2020/21, provoz ŠD od 9.40 hod .