Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Sdružení rodičů

Zábavné benefiční odpoledne 2017

Milí rodiče,

vítejte po nezvykle dlouhé době zpět ve škole. Doufáme, že jste toto podivné období spolu se svými dětmi zvládli. Že se vám podařilo se třeba na chvíli zastavit a užít si volno anebo jste měli možnost dělat něco nového, na co jste se dlouho těšili. Obdivujeme všechny vás, kteří máte menší děti a museli jim suplovat učitele a přitom ještě zvládali všechnu svou práci.

Na začátek školního roku máme pro vás několik zpráv:

DŮLEŽITÉ:

1) Ve Výboru Sdružení již nemohou být Marie Mráčková a Šárka Mitterwaldová, protože od 1.9. ve škole nemají své děti. Je tedy čas doplnit nové členy a tudíž uspořádat volby do Výboru. > Tímto tedy vyhlašujeme NOMINACI a prosíme ty, kteří se chtějí stát součástí Výboru Sdružení, aby nás informovali skrze svého třídního učitele a to nejpozději do 15.září 2020. > O dalším postupu vás budeme včas informovat.

2) Na tomto místě jsme vás také pravidelně informovali i o připravované BENEFICI. Vzhledem k současné situaci zatím bohužel není jasné, jestli letos tuto akci, na kterou se pokaždé s dětmi a vámi rodiči těšíme, bude možné uspořádat. Nechme se tedy všichni překvapit.

3) A nakonec vás prosíme o zaplacení členských příspěvků do Sdružení rodičů. Částku 500,- Kč (800,- za 2 děti) zasílejte na účet číslo: > 266662941/0300 > Variabilní symbol 20X, kde X je třída. Do zprávy pro příjemce uveďte určitě jméno dítěte pro snazší identifikaci vaší platby. Příspěvek, zašlete, prosím, do konce září.

PŘEDEM DĚKUJEME!

Přejeme vám všem pevné zdraví, optimistickou náladu a snad normální školní rok :o).

Výbor Sdružení rodičů

O sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z. s. (dále Sdružení) je organizace rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Josefa Kubálka. Sdružení je dobrovolným a samosprávným subjektem a má sídlo na adrese školy (Všenory, Karla Majera 370, 252 31). Formou se jedná o spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sdružení vzniklo s cílem všestranně podporovat školu. Je jedním z prostředníků spolupráce mezi školou a rodiči. Sdružení škole pomáhá také finančně.

Po dohodě s Radou školy přebírá Sdružení od školního roku 2014/15 správu každoročně vybíraných příspěvků od rodičů určených k podpoře školních aktivit, na které škola sama nemá dostatečné prostředky. Shodně jako v minulých letech je příspěvek stanoven ve výši 500 Kč na žáka ZŠ. Nově jsme umožnili sníženou částku pro sourozence, a to formou příspěvku za rodinu ve výši 800 Kč. Zároveň vítáme další finanční či nefinanční dary, na které vám sdružení může vydat potvrzení o převzetí sponzorského daru.

Zaplacením členského příspěvku a vyplněním přihlášky se rodiče stávají plnoprávnými členy Sdružení. Volí samosprávný orgán (tříčlenný Výbor), mohou kandidovat do Výboru, mohou předkládat náměty a připomínky k činnosti spolku. Dále mohou rodiče prostřednictvím sdružení organizovat např. různé zájmové nebo kulturní aktivity pro děti, pedagogy i veřejnost (po projednání s Výborem spolku).

Velice prosíme rodiče - členy, aby se účastnili krátké členské schůze, která se bude konat 1x ročně nebo podle potřeby.

Fakturační údaje

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z.s.

Všenory, Karla Majera 370, 252 31.

IČ: 032 24 538

Email: rodice.vsenory@gmail.com

Soubory ke stažení:

Stanovy spolku Sdružení rodičů
stáhnout: docx , 21.5 kB
Přihláška ZŠ s informacemi
stáhnout: docx , 16.5 kB
Přihláška MŠ
popis: Přihláška pro rodiče nových školkáčků v 2016/17
stáhnout: docx , 23.7 kB
Zápis ze schůze 2019
stáhnout: pdf , 709.6 kB
Rozpočet 2019/20
popis: Rozpočet 2019/20
stáhnout: pdf , 126.9 kB

Fotogalerie

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

2. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

3. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

4. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

5. A | 17. března 2021
Distanční výuka

5. B | 17. března 2021
Distanční výuka

6. A | 17. března 2021
Distanční výuka

6. B | 17. března 2021
Distanční výuka

7. A | 17. března 2021
Distanční výuka

7. B | 17. března 2021
Distanční výuka

8. A | 17. března 2021
Distanční výuka

8. B | 17. března 2021
Distanční výuka

9. třída | 17. března 2021
Distanční výuka

Družina | 16. prosince 2020
Změna platby za školní družinu

Co bude dnes k jídlu?

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I