Informace ke stravování v MŠ

img
Mateřská škola

Informace ke stravování v MŠ

Platby obědů

Stravné pro třídy Sluníček a Berušek z Růžovky se hradí buď u vedoucí školní jídelny (budova 1. st. ZŠ) každý den od 7,30- 9,00 hod nebo na účet 50016-2240144013059/0800  do 10. dne následujícího měsíce.

U platby je třeba zadávat variabilní symbol, který je každému dítěti přidělen.

Děti jsou rozděleny do stravovacích skupin dle věku dosaženého ve školním roce (počítá se od 1. 9.- 31. 8).

1.skupina ………do 6 let…….. ranní svačina        8 Kč

                                                   oběd                 30 Kč

                                                  odpol. svačina    8 Kč

                                                 celkem                 46 Kč

2. skupina …….nad 6 let…….. ranní svačina    10 Kč

                                                   oběd                   30 Kč

                                                  odpol. svačina    10 Kč

                                                 celkem                  50 Kč

Stravné pro třídu Ježků se hradí u vedoucí školní jídelny (budova 1. st. ZŠ) každý den od 7,30- 9,00 hod.

nebo na účet 30015-2241441359/0800  do 10. dne následujícího měsíce.

U platby je třeba zadávat variabilní symbol, který je každému dítěti přidělen. Děti jsou rozděleny do stravovacích skupin dle věku dosaženého ve školním roce (počítá se od 1. 9.- 31. 8).

1.skupina ………do 6 let…….. ranní svačina    8 Kč

                                                 oběd                 28 Kč

                                                  odpol. svačina   8 Kč

                                                 celkem                 44 Kč

2. skupina …….nad 6 let…….. ranní svačina    10 Kč

                                                    oběd                  28 Kč

                                                    odpol. svačina  10 Kč

   celkem                                                                48 Kč

 

Řád školní jídelny – zde.

Informace pro strávníky MŠ – zde.