O školce

Bankovní spojení

PŘEHLED BANKOVNÍCH ÚČTŮ ORGANIZACE:

50016 – 224 144 13 59 / 0800

!!! Účet pro platby MŠ – za obědy v Růžovce (budova v ul.Václava Křena) a školné dětí !!!

30015 – 224 144 13 59 / 0800

platby obědů v MŠ při ZŠ (třída Ježků) a školních dětí

224 144 13 59 / 0800

platby týkající se školy (za družinu, sešity, LVK, výjezdy do zahraničí, atd.)

255 852 512 / 0300

benefiční účet

266 665 261 / 0300 – účet SDRUŽENÍ RODIČŮ

Při platbách do poznámky uveďte jméno dítěte, třídu a na co jsou peníze určené (např. stravné, ŠVP, družina, …)

Další informace u hospodářky školy (tel. 731 102 479, hospodarske@skolavsenory.cz).