O školce

Specifické aktivity

Do školního vzdělávacího programu jsou zařazeny specifické aktivity, které navazují na školní vzdělávací program. 

 

ANGLIČTINA                  seznamování s angličtinou v dopoledním výchovně vzdělávacím bloku – prováděno formou her, písniček a říkadel s pohybovým                                                   doprovodem; angličtinku vede učitelka třídy a rodilý mluvčí – lektor, který dává aktivitě rámec jazykové odbornosti 

                                     (krátký vzdělávací blok, čas trvání 30 min. pravidelně 1x týdně)

  

TANEC ŠKOLÁM             taneční a pohybová aktivita probíhající v dopoledním výchovně vzdělávacím bloku v rámci celoškolního projektu; rozvoj kreativity,                                                rytmu a spolupráce mezi dětmi; probíhá v tělocvičně ZŠ, v jarních a podzimních měsících možno i na zahradě školy; vede učitelka třídy                                        a učitelka tance, zaměstnanec školy, PaedDr. Hana Tuháčková

                                      (čas trvání 45 min., pohybový blok, probíhá 1x týdně)

 

BROUSEK PRO TVŮJ JAZÝČEK

rozvíjení řečových a komunikativních schopností pomocí sluchových, smyslových, rytmických her a dechová cvičení nenahrazuje logopedickou péči, ale je využita spolupráce s odborným logopedem

 

(zařazováno příležitostně v rámci dopoledních aktivit bez organizačních změn v kmenové třídě; vedou učitelky tříd)