Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015 – 16

ZÁŘÍ

1. 9. začátek školního roku

4. 9. Zahájení soutěže o cestu do Anglie

22. 9. třídní schůzky

23. 9. Všenorský víceboj

ŘÍJEN

27. 10. položení věnce na hrob profesora Kubálka

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

LISTOPAD

16. 11. ředitelské volno

21. 11. 4. ročník Benefice

22. - 28. 11. výjezd do Anglie

24. 11. pedagogická rada a třídní schůzky

PROSINEC

14. 12. vánoční zpívání v kostele

21. a 22. 12. ředitelské volno

od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2016

LEDEN

12. 1. Škola nanečisto

26. 1. pedagogická rada

28. 1. ukončeno první pololetí

29. 1 jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR

1. - 5. 2. jarní prázdniny

11. 2. zápis

BŘEZEN

24. a 25. 3. velikonoční prázdniny

DUBEN

testování Scio

22. 4. den Země

29. 4. zápis do MŠ

29. 4. 2. ročník řečnické přehlídky Křížem krážem naším krajem

KVĚTEN

16. 5. ředitelské volno

9. 5.- 20. 5. testování 6. třídy InspIs

29. 5. noc ve všenorském kostele

ČERVEN

3. a 6. 6. závěrečné práce 9. třídy

21. 6. pedagogická rada

21. 6. MŠ informační schůzka na šk. rok 2016/17

16. 6 schůzka rodičů budoucích prvních tříd

9. 6. závěrečná slavnost v řevnickém lesním divadle

30. 6. ukončení šk. roku a rozdání vysvědčení

od 1.7. do 31. 8. hlavní prázdniny

Školní rok 2016/2017 začne v 1. 9. 2016

ah

____________________________________________________

PRAVIDELNÉ AKCE ŠKOLY

Den otevřených dveří máme celý rok - zavolejte a přijďte k nám

Každoroční celoškolní projekt spolupráce dětí napříč ročníky, odráží důležité okamžiky školy či společnosti, přispívá bezpečnému klimatu školy(šk. rok 2010/11 Nepálský rok, šk. rok 2011/12 Rok prof. Josefa Kubálka - souvisí s udělením čestného názvu škole, šk. rok 2012/13 Zpátky ke kořenům - souvisí s výročím příchodu Cyrila a Metoděje, šk. rok 2013/14 Po stopách , šk. rok 2014/15 U nás učí profíci - stále se rozrůstající spolupráce s rodiči vrcholí v tomto šk. roce vstupem rodičů do výuky

Patronáty 5.,7. 8.,9, tř. nad MŠ a 1.třídami

Źákovský parlament vedeme děti k zodpovědnosti, partnerskému prosazování vastních myšlenek a spolupráci

Všenorský víceboj sportovní září; spolupráce a tmelení žáků školy na začátku školního roku; družstva napříč ročníky

Projekt Celé Česko čte dětem iniciátorem je naše ŠD

Vánoční zpívání ve všenorském kostelíku organizuje naše škola - dospělí a děti školy, školky pro sebe a pro rodiče, veřejnost ....pro všechny dobré lidi

Škola na nečisto každoroční lednová akce na ochutnávku školy pro budoucí předškoláky a jejich rodiče

Výjezd do zahraničí střídáme zahraniční lyžařský výcvikový kurz a výjezd do cizojazyčné země (zatím jsme od roku 2011 vyjeli s dětmi do USA, Anglie, Rakouska a ve výjezdech budeme určitě pokračovat)

Pasování prvňáků na čtenáře probíhá v jarních měsících ve spolupráci se všenorskou knihovnou

Testování žáků 3., 5., 7., 9. tříd Scio, eskalátor, NIQUES (výběr každý školní rok dle nabídky)

Závěrečné práce deváťáků výběr z témat předmětů, vedoucí práce, oponent práce, prezentace před publikem zpracovaná v PP, zahajuje představitel obce, práci odevzdávají žáci elektronicky i v listinné podobě

Sběr papíru a použitého rostlinného oleje

Recyklohraní

Ukliďme svět třídy mají rozdělený svět Všenor a každoročně ho v dubnu uklízejí :-)

Minimální preventivní program od šk. roku 2013/14 získává na intenzitě a stává se přirozenou součástí školy

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 24. října 2020
Klobouk dolů

2. třída | 22. září 2020
Už jsme druháci!

3. třída | 21. února 2020
Týdenní plán 24. - 28. 2.

4. třída | 24. října 2020
Distanční výuka podruhé

5. A | 23. září 2020
Už zase v hlavní roli rouška

5. B | 29. března 2020
Pozdrav

6. A | 27. dubna 2020
Jak se učíme po Teamsech?

6. B | 8. dubna 2020
Březen - za kamna vlezem

7. A | 25. června 2020
Školní výlet

7. B | 26. června 2020
Závěr školního roku 2019/20

8. A | 2. října 2020
Opět na dálku

8. B | 23. března 2020
Koronavolno

9. třída | 28. září 2020
Akce TMEL

Družina | 16. prosince 2020
Změna platby za školní družinu

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I