Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Novinky

27.
srpen
2019

Změny v omlouvání a uvolňování žáků, aktualizace školního řádu

Vážení rodiče a milí žáci,

k 1. září 2019 jsme aktualizovali Školní řád naší školy. Znění najdete na webu školy v sekci pro rodiče – zde:

Školní a klasifikační řád

Zjednodušujeme systém omlouvání absence a uvolňování žáků celé naší školy.

S elektronickým omlouváním se pojí tyto body aktualizovaného školního řádu:

1. I/B/2.6. (str. 4 Školního řádu): Informace o nepřítomnosti a důvodu (omlouvání žáka)

2. I/B/2.8. (str. 5 Školního řádu): Pravidla o uvolňování a odchodu žáků z vyučování - věnujte pozornost mimo jiné

a. tzv. „Uvolněnce“ a jejímu zaslání v elektronické podobě do 19 hodin předchozího dne vyučujícímu a zároveň třídnímu učiteli v kopii. Pro její listinné použití najdete vzor k možnému použití také na webu školy,

b. dále způsobu komunikace při náhodném výpadku elektronického systému Bakaláři - Komens)

3. I/B/2.9. (str. 5 a 6 Školního řádu): Povinnost používat a průběžně kontrolovat elektronický systém Bakaláři – Komens a oznamovat neprodleně změny v kontaktních údajích (I/B/2.5 Školního řádu)

4. II/A/1.2. (str. 7 Školního řádu): Výjimky z pravidel časů výuky a jejich potvrzení zákonným zástupcem

5. II/B/4 (str. 9 Školního řádu): Režim při akcích mimo školu

Pokud potřebujete, přikládáme zde návod „krok za krokem“, jak omlouvat absenci a uvolňovat žáka z vyučování v systému systému Bakaláři – Komens:

a) Přihlásíte se do BAKALÁŘŮ KOMENS (návod viz zde: http://www.skolavsenory.cz/stranka.php?stranka=639-zakladni-skola-pro-zaky-arodice-navod-na-e-zk- )

b) vyberete v levém sloupci v menu POSLAT ZPRÁVU

c) kliknete na POSLAT ZPRÁVU

d) vyberete typ zprávy OMLUVENÍ ABSENCE – to je velmi důležité a platí pro omluvy i pro uvolňování!

e) TŘÍDNÍ UČITEL – můžete zkontrolovat, zda v poli KOMU je uveden třídní učitel žáka

f) TEXT ZPRÁVY – zde napíšete text zprávy, který bude obsahovat důvod a datum nepřítomnosti tak, jak jste zvyklí.

g) ODESLAT - Tímto je vaše dítě po uvedenou dobu omluveno a již není nutné znovu zapisovat do omluvného listu. Ten od 1. 5. 2019 nepoužíváme.

h) DOBA NEPŘÍTOMNOSTI - Pokud si dobou nepřítomnosti nejste jisti, omluvíte momentální odhad a pak případně napíšete další zprávu, ve které prodloužíte omluvu nepřítomnosti (podobně jako odhlašujete obědy).

Žáci budou se změnami seznámeni do 1. 5. 2019 na třídnické hodině svými třídními učiteli.

Věřím, že si vzájemně brzy změny osvojíme a přispějí k jednodušší komunikaci.

Renáta Bartoníčková

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 10. září 2019
Přivítali jsme prvňáčky

2. třída | 10. října 2019
Týdenní plán 14. - 18. 10.

3. třída | 13. října 2019
Kamínkové tajemství odhaleno budiž v pondělí

4. A | 1. října 2019
IQport

4. B | 4. října 2019
Výtvarka a pracovní činnosti

5. A | 30. září 2019
Naše hnízda

5. B | 25. září 2019
Stavby z dřívek

6. A | 13. října 2019
Výtvarná výchova

6. B | 3. září 2019
Akce TMEL

7. A | 3. září 2019
Vítáme do nového školního roku

7. B | 3. září 2019
Třídní schůzky

8. třída | 7. září 2019
Akce TMEL

9. třída | 3. září 2019
První vítězství tohoto školního roku!

Družina | 1. října 2019
Chuchle - MINI ZOO 9.10.

Co bude dnes k jídlu?

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I