Vyhledávání:


Přihlásit k odběru novinek:

E-mail


Vybrat třídu/y

                               

Školská rada

24.
srpen
2019

Volby do školské rady na období 2019 - 2022

Volby do školské rady na období 2019-2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory vyhlašuje na

24. září 2019

volby níže uvedených členů školské rady na období 2019 až 2022:

1. Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy

2. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky školy.

Veškeré potřebné informace (kompetence ŠR, vyhlášení voleb, souhlas s kandidaturou, volební komise) najdete pod tímto textem v přiložených souborech.

Průběh voleb - výňatek:

  - návrhy s písemným souhlasem kandidáta mohou být odevzdány do 12. září 2019 do 16 hodin.
  - z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů - bude zveřejněna nejdéle 10 dní před konáním voleb, tedy do 14. září 2019
  - volba probíhá tajnou volbou dne 24. září 2019 od 7:40 hod do 14 hod
  - oprávněný volič volí zakroužkováním pořadového čísla pořadí před jménem kandidáta na volebním lístku
  - platný hlas je ten, na němž volič označí kroužkem maximálně dva kandidáty
  - kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady (v případě rovnosti rozhoduje los)

Ve Všenorech 24. 8. 2019

Mgr. Renáta Bartoníčková, ředitelka školy

Soubory ke stažení:

2019_SR_VOLBY_vyhlaseni_zastupci_zaku
stáhnout: pdf , 190.9 kB
2019_SR_VOLBY_vyhlaseni_pedag.prac
stáhnout: pdf , 190.8 kB
2019_SR_SOUHLAS S KANDIDATUROU_zastupci zaku
stáhnout: pdf , 130.5 kB
2019_SR_souhlas s kandidaturou_PEDAGOG. PRAC
stáhnout: pdf , 130.9 kB
2019_SR_VOLEBNI KOMISE
stáhnout: pdf , 180.4 kB
2019_SR_SKOLSKA RADA_kompetence
stáhnout: pdf , 170.7 kB
2019_SR_KANDIDATNI_LISTINA_zakonni_zastupci_zaku
stáhnout: pdf , 187.8 kB

Důležité zprávy ze školy:

Žhavé novinky ze tříd:

1. třída | 1. dubna 2020
Výuka na dálku

2. třída | 21. února 2020
Týdenní plán 24. - 28. 2.

3. třída | 20. dubna 2020
Koronaškola očima žáků

4. A | 31. března 2020
V hlavní roli rouška

4. B | 29. března 2020
Pozdrav

5. A | 27. dubna 2020
Jak se učíme po Teamsech?

5. B | 8. dubna 2020
Březen - za kamna vlezem

6. A | 25. června 2020
Školní výlet

6. B | 29. března 2020
Naše samostudium

7. A | 30. dubna 2020
Škola na dálku...

7. B | 23. března 2020
Koronavolno

8. třída | 13. dubna 2020
On - line výuka + triády

9. třída | 21. června 2020
Tak se nám ta školní docházka schyluje ke konci

Družina | 23. června 2020
Zápis do školní družiny na rok 2020/2021

»» Máme značku ««

logo rodiče vítáni logo Zdravá abeceda logo Asociace cambridgeských škol v ČR

»» Jsme zapojeni do ««

logo Step by step ČR o.s. logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět logo Celé Česko čte dětem logo Noc s Andersenem

»» Děkujeme ««

Josef Kubálek pedagog Socha pod vodou

»» Spolupracujeme ««

logo Všenorská knihovna

logo DOBNET

logo Taneční studio Dobřichovice

logo SVČ Dobřichovický domek logo PC Akademie Všenory

 

Certifikát společnosti Scio Ocenění společnosti Scio

Obedyprodeti.cz

logo Investice do rozvoje vzdělávání

logo Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I